HHN - Frankfurt/Hahn 12.06.2011
Christian Neuffer
Air Armenia
Antonov AN-12
EK12104 (mehr von EK12104)
5560
61